fbpx

Inleiding
Dagelijks Geluk biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.


Dagelijks Geluk hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Dagelijks Geluk rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.


Dagelijks Geluk is, net als andere bedrijven, organisaties en (overheid)instellingen wettelijk verplicht om een aantal verwerkingen van persoonsgegevens te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Via het openbare register van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u deze meldingen inzien.


Voor wie geldt dit privacy statement?

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de Dagelijks Geluk website: www.dagelijks-geluk.nl en alle – via deze website opvraagbare – webpagina’s en apps van Dagelijks Geluk.

Dagelijks Geluk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites en via de apps van Dagelijks Geluk.


Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;


1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Dagelijks Geluk uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Dagelijks Geluk persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.


2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.


3. Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.


Welke persoonsgegevens gebruikt Dagelijks Geluk?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes.


Contact met Dagelijks Geluk

Wanneer u klachten en opmerkingen heeft, verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.


Dagelijks Geluk en sociale media

Dagelijks Geluk heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram. U kunt reacties of ‘likes’ plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts.

Dagelijks Geluk verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. Dagelijks Geluk verwerkt wel algemene informatie zoals het aantal reacties of ‘likes’ bij een bericht om het bereik van Dagelijks Geluk te analyseren en het aanbod te verbeteren om beter aan te sluiten bij het publiek.


Klikgedrag en Cookies

Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan de Dagelijks Geluk website(s) via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren, dit kunt u ook in uw browserinstellingen aangeven. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze site niet (goed) werken.


Welke cookies worden gebruikt op de site van Dagelijks Geluk:

a) Cookies voor websitestatistieken

Wij maken bij Dagelijks Geluk gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren.

b) Cookies van externe partijen

Op verschillende manieren maken we gebruik van Facebook, YouTube, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video’s met een reactiemogelijkheid op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.
Informatie over Cookies uitzetten per browser vindt u op:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen 
Safari (Engelse tekst): http://support.apple.com/kb/PH5042


Uw rechten

U kunt Dagelijks Geluk op ieder moment verzoeken om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan Dagelijks Geluk via het contactformulier.


Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Dagelijks Geluk is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.


Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Dagelijks Geluk via de contactinformatie op de website.


Algemene voorwaarden Dagelijks Geluk

Dagelijks Geluk is actief op het World Wide Web sinds 1 september 2018. Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, audio en video hebben copyright Dagelijks Geluk 2017.

Dagelijks Geluk (onderdeel van R&R VOF)

Email: Contactformulier

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 69507732

%d bloggers liken dit: